20 marca 2022 roku w Bukowie w sali Domu Ludowego odbyło się Zebranie Wiejskie, któremu przewodniczył Sołtys Wsi Jan Siudyła. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel oraz zainteresowani mieszkańcy Bukowa.
 

Na początku zebrania Sołtys powitał gości oraz członków Rady Sołeckiej uczestniczących w zebraniu. Następnie przedstawił sprawozdanie z wykonanych inwestycji w roku ubiegłym oraz planowanych na rok bieżący, które mają wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców sołectwa Buków.
 

W 2021 roku były to:
 

 • położenie nawierzchni na drodze „Do Stadionu”, z wykorzystaniem Funduszu Sołeckiego,
 • budowa chodnika przy drodze „Od Dębu”,
 • wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze nr 887,
 • bariery ochronne od mostu w kierunku P. Dubanik,
 • remont mostu na potoku Marciszewski,
 • wykonanie podestu zjeżdżalni i huśtawek na placu zabaw,
 • udrożnienie rowów przy drogach.
   

Na bieżący, 2022 rok zaplanowano w sołectwie Buków:
 

 • zakup materiałów budowlanych na remont klatki schodowej w Domu Ludowej, na który zostanie przeznaczony Fundusz Sołecki,
 • wykonanie monitoringu Dolu Ludowego i placu zabaw, również z wykorzystaniem Funduszu,
 • budowę wodociągu,
 • zakup krzeseł do Domu Ludowego,
 • wykonanie chodnika przy drodze gminnej i nawierzchni asfaltowej,
 • wykonanie projektu technicznego oświetlenia drogi „Na trawkę”
 • zakup garażu dla sołtysa.
   

Jak podczas każdego z zebrań Wójt Gminy Haczów, przedstawił sprawozdanie z funkcjonowania samorządu za 2021 rok. Wymienił najważniejsze uchwały podjęte przez Radę Gminy w Haczowie i przedstawił dochody budżetowe i wydatki poniesione w 2021 roku.
 

W związku z planowaną budową wodociągu w miejscowości Buków Wójt Gminy szczegółowo omówił gospodarkę wodno – ściekową w gminie przekazując aktualne stawki opłat za odprowadzanie ścieków oraz dostarczanie wody, tj:
 

 • woda z nowej sieci wodociągowej: 5,74 zł za m3 brutto + stawka abonamentowa 5,40 zł brutto
 • woda uzdatniona (SUW): 6,37 zł za m3 brutto + stawka abonamentowa 4,96 zł brutto
 • woda nieuzdatniona: 3,13 zł za m3 brutto + opłata abonamentowa 2,16 zł brutto
 • ścieki wg zużycia: 5,55 zł za m3 brutto + stawka abonamentowa 4,86 zł brutto za umowę
 • ścieki ryczałtowo; 5,55 zł za m3 brutto + stawka abonamentowa 2,93 zł brutto za umowę.
   

Zebrani mieszkańcy podjęli temat wymiany kotłów C.O., dlatego Wójt przybliżył zgromadzonym uchwałę antysmogową, która nakłada obowiązek wymiany starych pozaklasowych kotłów na węgiel i drewno na kotły gazowe. Od 1 lipca 2021 roku wszedł również obowiązek złożenia deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Deklaracje można składać elektronicznie, wykorzystując do tego profil zaufany, e-dowód lub podpis kwalifikowany, przez stronę internetową www.zone.gunb.gov.pl lub przekierowanie przez stronę Urzędu Gminy https://haczow.pl/ogloszenia/deklaracja-emisyjnosci lub w wersji papierowej, składając ją osobiście w Urzędzie Gminy. Termin składania deklaracji to 30 czerwca 2022 r. dla źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. a dla źródeł uruchomionych po 1 lipca 2021 r. jest to 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła.